Copyright

Appendagefabriek Kolk B.V. behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot alle op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Appendagefabriek Kolk B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren en/of openbaar te maken.