Kwaliteit

KwaliteitmanagementsysteemKwaliteit staat voorop bij Kolk. Onze producten voldoen aan de hoogste eisen maar ook leverbetrouwbaarheid, het nakomen van afspraken en duurzaamheid spelen een belangrijke rol. Onze werkprocessen zijn ingericht op het streven naar hoge klanttevredenheid en langdurig partnership met onze relaties.

Kolk stelt zich ten doel volledig te voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant en waar mogelijk deze te overtreffen. Om dit doel te faciliteren is er een kwaliteits-managementsysteem ingericht volgens NEN-EN-ISO 9001:2015. Het ISO kwaliteitsysteem is gecertificeerd door KIWA.

Visie

Een betrouwbare, veilige en economisch verantwoorde (drink)watervoorziening is een primaire behoefte voor de mensheid. Een duurzame ontwikkeling met evenwichtig en gelijkwaardig respect voor mensen (People), milieu (Planet) en welvaart (Profit/Prosperity) is van groot belang voor het zekerstellen van deze watervoorziening voor huidige en toekomstige generaties.

Missie

Kolk wil een flexibele en betrouwbare partner zijn voor alle bij het waterleidingnetwerk betrokken bedrijven door het ter beschikking stellen en in voorraad houden van een breed assortiment van kwalitatief goede producten die met aandacht voor duurzaamheid worden verworven, geproduceerd en gedistribueerd. Kernwaarden voor Kolk hierbij zijn; economisch verantwoord prijsbeleid, passend assortiment op voorraad, productkwaliteit, innovatie, leverbetrouwbaarheid en meedenken en samenwerken met zijn afnemers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op basis van de principes People, Planet en Profit/Prosperity zoals omschreven in de internationale norm ISO 26000 is het uitgangspunt voor de bedrijfsvoering in al haar aspecten.

Productkwaliteit

Alle producten van Kolk worden in overeenstemming met nationale en internationale normen en richtlijnen ontworpen en gefabriceerd. Kolk beschikt over alle benodigde productcertificaten.