MVO

Duurzaam ondernemen is een voorwaarde voor de toekomst van volgende generaties. De zorg voor mens, milieu en winstgevendheid past in het beleid van Kolk dat gericht is op de continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid en het welzijn van de medewerkers en de dienstverlening aan haar afnemers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op basis van de principes People, Planet en Profit/Prosperity zoals omschreven in de internationale norm ISO 26000 is het uitgangspunt voor de bedrijfsvoering in al haar aspecten.

MVO prestatieladder

Kolk streeft naar aantoonbare implementatie van haar MVO beleid door de invoering en certificering van een management systeem op basis van de MVO-Prestatieladder.

Het MVO-Prestatieladder managementsysteem is door Kiwa op Niveau-4 gecertificeerd.

MVO kernwaarden

Kolk heeft de MVO kernwaarden die voor de bedrijfsvoering van belang en relevant zijn bepaald en vertaald in beleid en maatregelen.

Deze MVO kernwaarden zijn:

  • Behoorlijk bestuur en eerlijk zaken doen
  • Personeel en arbeidsomstandigheden
  • Milieu
  • Maatschappelijk belang
  • Stakeholders en stakeholderdialoog

De uitwerking van de invulling van onze MVO kernwaarden kunt u nalezen in ons MVO beleidsdocument

MVO Jaarverslag

Kolk wil de resultaten van haar MVO beleid delen met haar stakeholders. De resultaten kunt u nalezen in het Beknopt Jaarverslag MVO 2017