Privacy statement

Appendagefabriek Kolk B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u verschaft altijd vertrouwelijk zal worden behandeld. We gebruiken uw gegevens om aanvragen en eventuele bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. We zullen uw gegevens alleen voor eigen doeleinden gebruiken en nooit aan derden ter beschikking stellen.

We proberen ons privacybeleid zoveel mogelijk af te stemmen op de richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie.

Verkeersgegevens en dataverzameling
Met verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden aangevraagd of besteld. Zo kunnen we de bekendheid, functionaliteit en inhoud van deze website verbeteren. Appendagefabriek Kolk B.V. registreert o.a. uw hostadres, referer en user agent en analyseert uw navigatie op deze website op basis van de registratie van uw klikgedrag. De gegevens worden behouden voor onbepaalde tijd.

Cookies
Appendagefabriek Kolk B.V. gebruikt cookies voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze website. De aldus verkregen gegevens worden gebruikt om deze website zodanig in te richten dat de bezoeker ervan de door hem of haar gezochte informatie zo gemakkelijk mogelijk kan ontsluiten. Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf wordt gestuurd. Daarbij wordt een bestandje op uw harde schijf gezet. Dankzij de cookie herkent een website u dus automatisch als terugkerende bezoeker.

Indien u niet wilt dat we cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen of de 'cookies off' button aan te klikken. Indien u cookies accepteert, zullen deze in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Recht van Verzet
U kunt bezwaar maken tegen een gegevensverwerking. Dit is het Recht van Verzet. U kunt dit verzet aantekenen via management@kolkbv.nl. Appendagefabriek Kolk B.V. zal uw gegevens dan onmiddellijk anoniem maken.